تماس با چوبیس

كيلومتر ١٥جاده خاوران شهر چوب ايران خ افرا دوم نبش افرا يكم پ٧٥١١ بازرگاني مرتضي برخورداري

تلفن ٣٣٢٨٣٨٧٢. ٣٣٢٨٣٨٧٣. ٣٣٢٨٣٨٧٤

موبايل ٠٩١٢١٣٣١٨٩٦

كيلومتر ١٥جاده خاوران شهر چوب ايران خ افرا دوم نبش افرا يكم پ٧٥١١ بازرگاني مرتضي برخورداري

تلفن ٣٣٢٨٣٨٧٢. ٣٣٢٨٣٨٧٣. ٣٣٢٨٣٨٧٤

موبايل ٠٩١٢١٣٣١٨٩٦

ادرس دفتر شمال تهران :دفتر فروش  پاركت و كاغذ ديواري اروپايي و طراحي داخلي
تهران قيطريه روبرو ي پارك قيطريه طبقه چهارم

تنظیمات

مطالب مرتبط


    این پرونده را به اشتراک بگزارید :

    Facebook Twitter Google LinkedIn