• پارکت کرونوسوییس 8014

  پارکت کرونوسوییس 8014


  کارخانه ی کرونوسوِیس بزرگ ترین کارخانه تولید پارکت در کشور سوییس و سر گروه پارکت کرونوتکس آلمان می باشد بالا ترین کیفیت و پارکت اصل کشور سوییس ( کرونوسوییس) از ویژگی های این محصول 8 میل ac4 دارای 25 سال گارانتی شرکت وارد کننده میباشد موارد گارانتی شامل سایش روی دکور کالا -تردد با انواع کفش -شست و شوی مداوم -گارانتی در مورد استفاده اشیا روی دکور - بهترین و پر روش ترین محصول اروپایی در ایران در سال 2016-2017

  خرید
  56,000 تومان
 • پارکت کرونوسوییس 8009

  پارکت کرونوسوییس 8009


  کارخانه ی کرونوسوِیس بزرگ ترین کارخانه تولید پارکت در کشور سوییس و سر گروه پارکت کرونوتکس آلمان می باشد بالا ترین کیفیت و پارکت اصل کشور سوییس ( کرونوسوییس) از ویژگی های این محصول 8 میل ac4 دارای 25 سال گارانتی شرکت وارد کننده میباشد موارد گارانتی شامل سایش روی دکور کالا -تردد با انواع کفش -شست و شوی مداوم -گارانتی در مورد استفاده اشیا روی دکور - بهترین و پر روش ترین محصول اروپایی در ایران در سال 2016-2017

  56,000 تومان
 • پارکت کرونوسوییس 2539

  پارکت کرونوسوییس 2539


  کارخانه ی کرونوسوِیس بزرگ ترین کارخانه تولید پارکت در کشور سوییس و سر گروه پارکت کرونوتکس آلمان می باشد بالا ترین کیفیت و پارکت اصل کشور سوییس ( کرونوسوییس) از ویژگی های این محصول 8 میل ac4 دارای 25 سال گارانتی شرکت وارد کننده میباشد موارد گارانتی شامل سایش روی دکور کالا -تردد با انواع کفش -شست و شوی مداوم -گارانتی در مورد استفاده اشیا روی دکور - بهترین و پر روش ترین محصول اروپایی در ایران در سال 2016-2017

  خرید
  7%
  60,000 تومان
  56,000 تومان
 • پارکت کرونوسوییس 2300

  پارکت کرونوسوییس 2300


  کارخانه ی کرونوسوِیس بزرگ ترین کارخانه تولید پارکت در کشور سوییس و سر گروه پارکت کرونوتکس آلمان می باشد بالا ترین کیفیت و پارکت اصل کشور سوییس ( کرونوسوییس) از ویژگی های این محصول 8 میل ac4 دارای 25 سال گارانتی شرکت وارد کننده میباشد موارد گارانتی شامل سایش روی دکور کالا -تردد با انواع کفش -شست و شوی مداوم -گارانتی در مورد استفاده اشیا روی دکور - بهترین و پر روش ترین محصول اروپایی در ایران در سال 2016-2017

  خرید
  7%
  60,000 تومان
  56,000 تومان
 • پارکت کرونوسوییس 2281

  پارکت کرونوسوییس 2281


  کارخانه ی کرونوسوِیس بزرگ ترین کارخانه تولید پارکت در کشور سوییس و سر گروه پارکت کرونوتکس آلمان می باشد بالا ترین کیفیت و پارکت اصل کشور سوییس ( کرونوسوییس) از ویژگی های این محصول 8 میل ac4 دارای 25 سال گارانتی شرکت وارد کننده میباشد موارد گارانتی شامل سایش روی دکور کالا -تردد با انواع کفش -شست و شوی مداوم -گارانتی در مورد استفاده اشیا روی دکور - بهترین و پر روش ترین محصول اروپایی در ایران در سال 2016-2017
  خرید
  7%
  60,000 تومان
  56,000 تومان
 • پارکت کرونوسوییس 2266

  پارکت کرونوسوییس 2266


  کارخانه ی کرونوسوِیس بزرگ ترین کارخانه تولید پارکت در کشور سوییس و سر گروه پارکت کرونوتکس آلمان می باشد بالا ترین کیفیت و پارکت اصل کشور سوییس ( کرونوسوییس) از ویژگی های این محصول 8 میل ac4 دارای 25 سال گارانتی شرکت وارد کننده میباشد موارد گارانتی شامل سایش روی دکور کالا -تردد با انواع کفش -شست و شوی مداوم -گارانتی در مورد استفاده اشیا روی دکور - بهترین و پر روش ترین محصول اروپایی در ایران در سال 2016-2017
  خرید
  7%
  60,000 تومان
  56,000 تومان